[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Antifouling Olympic+ 7295B

Beskrivelse

Hempel's Antifouling Olympic+ 7295B er en selvpolerende bundmaling med et højt tørstofindhold. Ionbytning spiller en stor rolle i den kontrollerede selvpolerende og bioaktive pakke der gør den velegnet til beskyttelse på fartøjer, der opererer i ikke alt for begronings aggressive farvande. Den patenterede uorganiske fiberforstærkning af bindemidlet sikrer mekanisk styrke. Dette produkt indeholder ikke organotin forbindelser fungerende som biocider, og i overensstemmelse med Internationale konvention om kontrol af skadelige antibegroningsmidler til skibe, som er vedtaget af IMO Oktober 2001 (IMO AFS/CONF/26).

Anvendelsesområde

Som selvpolerende bundmaling til nybygninger og vedligeholdelse af fladbunden for dokningsintervaller på op til 36 måneder. Aluminium skrog: Se Bemaerkninger.

Segmenter

Marine