[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Multi-Strength GF 35870

Beskrivelse

Hempadur Multi-Strength GF 35870 er en amin-addukt hærdet epoxy maling, forstærket med glasflager. Den giver en hård, slag- og slidstærk malingsfilm, med god modstandsdygtighed overfor saltvand, mineralske olier, alifatiske kulbrinter, samt stænk fra benzin og lignende produkter. Egnet til tidlig neddybning i vand og vil fortsætte hærdningen under vand.

Anvendelsesområde

Som en selv-primende, tykfilmsbelægning fortrinsvis til områder der udsættes for et aggressivt korrosivt miljø og/eller for slidpåvirkning som f.eks. splashzoner, bolværk og dæk. Kan anvendes som indvendig beskyttelse for råolie og fuelolie i hovedtanke.

Segmenter

Industri, Marine